Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας"

Ανακοίνωση 2η (ΝΕΑ): 

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας" για το ακαδ. έτος 2020-21
"Λόγω των ειδικών συνθηκών και καθυστερήσεων σε ορκωμοσίες ή/και παραλαβής δικαιολογητικών από τις γραμματείες των Τμημάτων ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, θα γίνονται δεκτά σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. καθυστερημένη βεβαίωση περάτωσης σπουδών από την Γραμματεία του Τμήματος/της Σχολής λόγω COVID-19) μετά τη λήξη της προθεσμίας και ως 10.09.2020. Στην περίπτωση αυτή παρακαλείται  ο/η υποψήφιος/α να ενημερώσει τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας."

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η:

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και των ακροατών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρικής «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ξεκινάει την 15η Ιουνίου 2020 ως και την 24η Ιουλίου 2020.

 

 

Αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (πατήστε επάνω)

 


 

Κατευθύνσεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας» / «Applied Nutrition and Health Promotion» (90 ECTS) στις εξής κατευθύνσεις:

Κλινικής – Ιατρικής Διατροφής (Clinical – Medical Nutrition)

20 θέσεις

Διατροφής και Δημόσιας Υγείας (Public Health Nutrition)

20 θέσεις

Χρονική διάρκεια

  • Πλήρους φοίτησης: 3 διδακτικά εξάμηνα (2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας).

  • Μερικής φοίτησης: Διάρκεια όχι μεγαλύτερη από το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης εργασίας τουλάχιστον 20 ωρών εβδομαδιαίως ή κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος σε σοβαρές περιπτώσεις (όπως ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας).

ΦΕΚ Ίδρυσης

Κατεβάστε εδώ το ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ (αρ. 3948/τ.Β'/11.09.18).